Tenziona glavobolja

Tenziona glavobolja spada u najčešće vrste glavobolja. One obično počinju sa 25-30 godina a ravnomjerno su prisutne kako kod muškaraca tako i kod žena.

Ljudi koji pate od ovog tipa glavobolje opisuju je kao tup bol, konstantan kao da im neko vrši pritisak oko glave. Za razliku od migrene, ova glavobolja nema neke karakteristične popratne simptome kao što su fonofobija i fotofobija. Faktori koji utiču na pojavu tenzione glavobolje su stres, svakodnevne frustracije, poremećaji vratne kičme, nepravilan položaj tijela u toku rada, nervoza i depresija.Stručnjaci iz ove oblasti još uvijek nisu pronašli tačan uzrok ovog tipa glavobolje mada skorija istraživanja navode da je mogući uzrok promjena u lučenju supstanci u mozgu.

Tenziona glavobolja – terapije

tenziona glavoboljaTerapija za tenziona glavobolja podrazumjeva liječenje lijekovima, tj, farmakološke mjere i druge metode koje ne koriste upotrebu lijekova, tj. nefarmakološke mjere. Od lijekova se najčešće koriste analgetici, a u izrazito teškim slučajevima mogu se davati i antidepresivi.

U nefarmakološke mjere spadaju razne relaksacione tehnike kao što su masaža, razgibavanje, joga. Pokušajte da izbjegavate alkoholna i gazirana pića, velike količine kafe kao i cigarete. Korištenje hladnih i toplih obloga mogu pomoći u velikoj mjeri!

Tenziona glavobolja može da traje od nekoliko minuta pa do nekoliko sati!