Namještanje atlasa

Već smo objasnili  šta je atlas i šta sve njegov nepravilan položaj može da prouzrokuje. Probleme nastale isčašenjem atlasa možemo da podjelimo u dvije grupe: problemi sa kičmom i  probleme sa migrenama i glavoboljama. Namještanje atlasa predstavlja postupak u kome se atlas vraća u svoj prvobitni položaj, tj. u svoje ležište!namještanje atlasa Na slici vidimo kako izgleda položaj atlasa prije i poslije namještanja! Postoje različite metode, tj. različiti pristupi namještanja atlasa. Njih možemo generalno podijeliti u dvije grupe. U prvu grupu spadaju metode kod kojih se namještanje atlasa zasniva na upotrebi nekog aparata a u drugu grupu oni koji ne koriste nikakve aparate nego koriste samo svoje ruke. U prvu grupu spadaju doktori koji su se obično specijalizirali za probleme vezane za kičmu i vrat. Tretman traje oko 3-5 minuta i bezbolan je. Nema naglih trzaja, nema nikakvog rezanja, nema bola. Drugu grupu spadaju masažeri i kiropraktičari. Bez obzira za koji pristup se opredjelite, prvo se dobro raspitajte za iskustva ljudi koji su već išli na namještanje atlasa metodom koju vi želite.

Pozitivna iskustva

Nakon namještanja atlasa, iskustva su u 99% veoma pozitivna. Obično se odmah osjeti toplina koja krene uz kičmu prema glavi kao i veliko olakšanje prilikom hoda! Treba da prođe neko vrijeme dok se kičma, vrata i ramena vrate u prirodan položaj.  Razlog za ovo je što ste cijeli život proveli sa isčašenim atlasom tako da se vaše tijelo prilagodilo tome.  U dosta slučajeva prestaje sa migrenama i glavoboljama koje su trajale godinama.