Moždani udar

Moždani udar  je  gubitak neke moždanih funkcie ili više njih zbog poremećaja u dotoku krvi u mozak. Moždani udar može da se dogodi iz više razloga! On može nastati zbog nedovoljnog protoka krvi (ishemije) do mozga prouzrokovanog blokadom krvnih sudova (tromboza, arterijska embolija) ili zbog krvarenja u mozgu prouzrokovanog pucanje krvnog suda. Posljedica ovoga je da zahvaćeno područje mozga ne može funkcionisati što se može manifestovati kao nemogućnost osobe da pomakne jedan ili više udova na pogođenoj strani, nemogućnošću razumijevanja govora ili formulisanja riječi, gubitkom vida na jednoj strani vidnog polja.

moždani udar glavobolja

Moždani udar podrazumjeva hitnu medicinsku pomoć i može prouzrokovati trajna neurološka oštećenja, komplikacije i smrt. Statistike pokazuju da je ovo vodeći uzrok onesposobljenosti u odrasloj dobi u SAD-u i treći je razlog po smrtnosti u zemljama zapadne Europe a drugi vodeći uzrok smrti širom svijeta.

Faktori rizika za nastajanje moždanog udara su starija životna dob, visok krvni tlak, preboljeli moždani udar ili tranzitorna ishemijska ataka (TIA), dijabetes, visok kolesterol, pušenje i fibrilacija atrija. Visok krvni pritisak je najvažniji promjenjivi faktor rizika za razvoj moždanog udara!

Nakon moždanog udara trećina oboljelih se potpuno oporavi i može da ima  lakšim posljedicama ili čak da ih nema uopšte, kod trećine je posljedica trajna invalidnost a trećina bolesnika odmah umre. Svaki je moždani udar poseban i zavisi o mnogo faktora počevši od toga koja je strana mozga pogođena, koliko su velika oštećenja i kakvo je opšte stanje bolesnika.